Licealista w Świecie Nauki – poznajemy nanotechnologie


W czwartek 01.02 uczniowie klasy 2LC o profilu matematyczno-geograficznym wraz z opiekunem Panią Małgorzatą Janczak mieli przyjemność uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych z dziedziny nanotechnologii, które odbyły się w Instytucie Fizykochemii Nanomateriałów ZUT. Nasi licealiści pod okiem dr inż. Karoliny Wenerskiej jak również doktorantów i studentów Wydziału Nanotechnologii mogli otrzymać włókna sztucznego jedwabiu czy też wykonać próbę Tollensa w wyniku, której powstaje srebro metaliczne. Największe jednak zainteresowanie wzbudził Skaningowy mikroskop elektronowy pracujący w trybie zmiennej i wysokiej próżni, który umożliwia obserwację topografii badanego materiału  w skali nanometrycznej wykorzystując do obrazowania wiązkę elektronów.

Zajęcia wzbogaciły naszych uczniów o nową wiedzę i doświadczenia. Mamy nadzieję, że kolejne, które odbędą się już na początku marca, pozwolą nam zobaczyć wybrane materiały w skali atomowej.