Akademia Kompetencji


Projekt „Akademia kompetencji …”

PLAN ZAJĘĆ –marzec 2020

(4godziny-zajęcia z matematyki, fizyki, chemii i biologii)

(5 godzin-doradztwo edukacyjno-zawodowe)

L.P.

Nazwa zajęć

Data/godz./liczba godzin

Liczba godzin razem

1

Zajęcia fizyczne sala 311

data

5.03.2020

12.03.2020

19.03.2020

26.03.2020

godzina

15.40-16.25

15.40-16.25

15.40-16.25 15.40-16.25

L. godz.

1

1

1

1

4

2

Zajęcia matematyczne sala 215

data

5.03.2020

12.03.2020

19.03.2020

26.03.2020

godzina

8.00-8.45

8.00-8.45

8.00-8.45 8.00-8.45

L. godz.

1

1

1

1

4

3

Zajęcia chemiczne sala 310

data

2.03.2020

9.03.2020

16.03.2020

23.03.2020

4

godzina

9.50-10.35

9.50-10.35

9.50-10.35 9.50-10.35

L. godz.

1

1

1

1

4

4

Zajęcia biologiczne sala 307

data

18.03.2020

15.03.2020

25.03.2020

25.03.2020

godzina

14.45-15.30

15.40-16.25

14.45-15.30

15.40-16.25

L. godz.

1

1

1

1

4

5

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

data

2.03.2020

10.03.2020

16.03.2020

20.03.2020

27.03.2020

godzina

9.50-10.35

8.00-8.45

9.50-10.35

8.00-8.45

8.00-8.45

L. godz.

1

1

1

1

1

5

Uwaga terminy zajęć mogą ulec zmianie ze względu na zmianę planu lekcji.


Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
W dniach 01.09.2019 r. – 30.06.2022 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie realizowane będą dodatkowe zajęcia w ramach projektu  „Akademia Kompetencji – doskonalenie kompetencji uczniów szczecińskich szkół”.

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Szczecin.
Okres realizacji projektu od dnia 01 lutego 2019 roku do dnia 31 października 2022 roku.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 2 354 uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Wartość projektu 8 367 617,57 zł –  dofinansowanie ze środków europejskich wynosi  7 949 236,69zł.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
– 24 852 godziny zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z matematyki, biologii, chemii, fizyki  geografii prowadzonych metodą eksperymentu,
– 3 960 godzin laboratoriów informatycznych dla uczniów,
– 1 600 godziny kursu doskonalącego kompetencje cyfrowe nauczycieli,
– 2 742 godziny doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów,
– wyposażenie pracowni przedmiotowych 23 szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA KOMPETENCJI pdf.