Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Dominika Wywijas z 2 LC otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Nagrodę wręczył Województwa zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.


Tydzień kuchni europejskiej

Zakończył się tydzień kuchni europejskiej. Mamy nadzieję, że wszyscy mogli spróbować i poznać europejskie specjały.


Wolontariusze na warsztatach szkoleniowych

21 listopada 2022 r. uczniowie naszego liceum w ramach Festiwalu Wolontariatu wzięli udział w warsztatach szkoleniowych zorganizowanych przez Caritas Polska.  Ich tematem był „Język korzyści, motywacja do realizacji działań wolontariackich”  a  celem przybliżenie uczniom idei wolontariatu. Podczas spotkania uczestnicy przedstawiali swoje projekty społeczne oraz opowiadali czym jest dla nich wolontariat, […]


Zebrania z Rodzicami klas 4, 5, 6, SP oraz I-IV LO

Klasy 4,5,6 SP – 23 listopada 2022  g. 17.00 Klasy I,II,III LO – 23 listopada 2022  g. 17.00 Klasy  IV  LO – 23 listopada 2022  g. 18.00   Od 16:30  do 17:00 przy wejściu do szkoły RR będzie zbierała składki w kwocie 100 zł na ucznia na cały rok 2022/2023. […]


Zajęcia projakościowe z geografii w SP – warsztaty z obiegu wody w przyrodzie

Uczennice klasy 5 SP wytrwale uczestniczą w zajęciach projakościowych z geografii. Tym razem obserwowaliśmy kolejne etapy obiegu wody w przyrodzie. Tematem zajęć były procesy fizyczne zachodzące w atmosferze: parowanie, skraplanie, sublimacja, resublimacja oraz etapy obiegu wody w przyrodzie: opady atmosferyczne, spływ podziemny, powierzchniowy. Pracowaliśmy z modelem plastycznym przedstawiającym ukształtowanie terenu, […]