Noc Anglistów


Noc Anglistów!
Z okazji Nocy Anglistów mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w wykładach na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Filologii Angielskiej u Pani dr Adriany Goldman i Pani Agnieszki Kotuli-Empringham, które przeprowadziły wykłady i warsztaty dla uczniów klas dwujęzycznych, lingwistycznych i europejskich. Wykłady i warsztaty zostały przeprowadzone w języku angielskim. Wykład w Panią Kotulą-Empringham dotyczyło życia w RPA, skąd ma doświadczenie z pierwszej ręki ponieważ mieszkała tam wiele lat, natomiast warsztaty z Panią Dr Goldman poszerzyły wiedzę i umiejętności na temat różnic między American i British English.