2. Dni Samorządu w Szczecinie


W dniu 26 maja 2023 członkowie Samorządu Uczniowskiego, Martyna Dąbkowska, Lilianna Kołodziej oraz Justyna Klim wraz z Opiekunem Samorządu wzięły udział w spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Miasta Szczecin w ramach Drugich Dni Samorządu.

Uczestniczyliśmy w Debacie Oksfordzkiej poświęconej tematyce społeczeństwa obywatelskiego i jego miejsca w państwie. Drużynie Propozycji przewodził Pan Prezydent Miasta, Piotr Krzystek, natomiast drużyna Opozycji składała się z uczniów V LO. Po debacie nastąpiły liczne pytania z sali.

Następnie wysłuchałyśmy wystąpień prof. Adama Bodnara, byłego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pana Marcina Kruszewskiego, znanego z kanału Prawo Marcina.
Na zakończenie uczestniczyłyśmy w sesji z aktywistami chroniącymi Dolinę Odry.
Spotkanie było bardzo owocne i stało się podstawą wielu przemyśleń!