Konkurs


Zapraszamy do udziału w konkursie:
„BUDKA DLA PTASZKA”.

Każdy z Was może stworzyć DOM, w którym wiosną przyszłego roku zamieszkają pisklęta.

W konkursie mogą brać udział uczniowie Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 4.

Termin przynoszenia prac do 26 maja 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 czerwca na festynie z okazji Dnia Dziecka.

 

Cele konkursu

 1. Aktywizacja dzieci i  młodzieży, zachęcenie do podejmowania działań na rzecz środowiska.
 2. Rozwijanie zamiłowania do przyrody poprzez zachęcenie dzieci i młodzieży do obserwacji ornitologicznych w najbliższym otoczeniu.
 3. Kształtowanie świadomości ekologicznej.
 4. Zapoznanie z różnorodnością gatunkową ptaków.
 5. Propagowanie aktywnych form ochrony ptaków.
 6. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
 7. Kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.

 

Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w  trzech kategoriach wiekowych:
 • kategoria A – przedszkolna;
 • kategoria B – szkoła podstawowa;
 • kategoria C – szkoła ponadpodstawowa.
 1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie budki lęgowej, która zostanie następnie przymocowania w przedszkolnym ogrodzie lub na terenie zalesionym.
 2. Każda placówka oświatowa może wykonać więcej niż jedną budkę lęgową, z zastrzeżeniem że placówce przysługuje prawo wyłącznie do jednej nagrody.
 3. Budka lęgowa powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi danymi:
 • data wykonania,
 • klasa, z której pochodzi budka.
 1. Budka lęgowa powinna być wykonana w większości z materiałów naturalnych lub możliwie jak najbardziej przypominających naturalne. Dopuszcza się użycie materiałów/elementów sztucznych, których zadaniem jest ochrona przed złymi warunkami atmosferycznymi czy drapieżnikami jaj oraz piskląt.
 2. Przy budowie budek lęgowych zalecamy zapoznanie się z fachową literaturą dotyczącą prawidłowego wykonania budek lęgowych dla ptaków.
 3. Budki lęgowe należy wykonać w terminie do 26 maja 2023 r.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 1 czerwca 2023 r.

Konkurs pisemny z wiedzy matematyczno-przyrodniczej.

 1. W ramach konkurs zostanie przeprowadzony konkurs matematyczno-przyrodniczy dla klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 2. Zakres materiału będzie opowiadał podstawie programowej.
 2. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach:
 • kategoria A klasy 1 SP nr2
 • kategoria B klasy 2 SP nr 2
 • kategoria C klasy 2 SP nr 2
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony 26 maja 2023 od godziny 13:00. O szczegółach zostaną poinformowani nauczyciele wychowawcy.

Więcej informacji znajdziesz Regulamin konkursu „BUDKA DLA PTASZKA”