Etap Centralny Olimpiady Wiedzy o Prawie


W sobotę, 26.03.2022 r. odbył w się etap centralny Olimpiady Wiedzy o Prawie. Z naszego okręgu do olimpiady dostały się 3 osoby, w tym uczeń naszej szkoły Wojciech Misiel.

Jest nam miło poinformować, że Wojtek został laureatem etapu centralnego. Zajął 9 miejsce w Polsce. Dzięki swojemu wynikowi otrzymał uprawnienia wyższych uczelni – przyjęcie na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

W etapie centralnym wzięło udział 54 najlepszych przyszłych młodych prawników. 29 osób otrzymało tytuł laureata, 25 finalisty. 10 najlepszych laureatów otrzyma nagrody, dyplomy i zaświadczenia laureata/finalisty. Nagrody ufundowali m.in. Sejm RP, Naczelna Rada Adwokacka, Rada Radców Prawnych, Prezydent Miasta Ostrołęki, Sąd Najwyższy, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Sądownictwa, Premier RP, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Naczelny Sąd Administracyjny.Szczegółowa lista laureatów i finalistów jest opublikowana na stronie Olimpiady: www.olimpiadaprawa.pl Link: https://www.olimpiadaprawa.pl/images/XXIV_OOWP/final/Protok-z-eliminacji-centralnych-XXIV-OWoP-na-stron.pdf

Opiekun koła prawnego: Sonia Pańczuk -Mura