11 Listopada – Święto Odzyskania Niepodległości


Corocznie w naszej szkole 10. listopada uroczyście upamiętnialiśmy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.  W tym roku, tak jak i w poprzednim, ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, nie mogliśmy świętować z całą wspólnotą szkolną. Mimo trudności daliśmy świadectwo tego, że Narodowe Święto Niepodległości jest dla nas ważne.  O godzinie 11:11 we wszystkich klasach  odśpiewano hymn narodowy. W czasie przerw ze szkolnego radiowęzła płynęły polskie pieśni żołnierskie i patriotyczne. Na korytarzach wyeksponowane zostały przygotowane przez młodszych i starszych uczniów gazetki tematyczne: „Niepodległa w poezji”, „Symbole narodowe”. O przywiązaniu do tradycji świadczyły też stroje, kotyliony i wstążki w barwach narodowych.