Klasa wstępna


Mówiąc do człowieka w języku, który rozumie, trafiasz do jego głowy. Mówiąc w jego własnym języku, trafiasz do jego serca. ”   Nelson Mandela

Szanowni Państwo,

W roku szkolnym 2021/ 2022 XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi planuje nabór do klasy wstępnej z językiem włoskim.

Znajomość języków obcych jest  jedną z najbardziej cenionych umiejętności XXI wieku. Państwo, jako Rodzice , dbacie o rozwój kompetencji językowych swoich dzieci,  zapisując je na dodatkowe zajęcia i lekcje. Najpopularniejszym językiem jest oczywiście język angielski. Tego języka młodzież uczy się od najwcześniejszych lat szkolnych. Może jednak warto pomyśleć o intensywnej nauce drugiego języka obcego?

Badania z zakresu neurodydaktyki wskazują, że uczenie się przedmiotów w dwu językach usprawnia pracę mózgu i zwiększa wyniki osiągane na kolejnych etapach edukacji. Dwujęzyczność może przynieść także szereg korzyści poznawczych. Dzieci, które znają dwa języki, prędzej zyskują świadomość językową, czyli zdadzą sobie sprawę z tego, że język jest kodem i podlega pewnym zasadom. Dzięki tej świadomości będą mogły w sposób bardziej kompetentny, a zatem szybszy i bardziej skuteczny uczyć się kolejnych języków.

Nasz szkoła ma długoletnie doświadczenie w nauce języka włoskiego. Uczymy przez imersję, czyli całkowite zanurzenie w języku i  kulturze Włoch. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli, którzy mają doświadczenie w pracy z klasami dwujęzycznymi. Dodatkowo klasy z językiem włoskim objęte są patronatem Katedry Italianistyki US.

Czym jest klasa wstępna?

Jest to rok przygotowujący do czteroletniej nauki w klasie dwujęzycznej. Realizacja tego rocznego kursu pozwala na osiągnięcie  poziomu znajomości języka włoskiego A2, który w kolejnych latach umożliwi uczestniczenie w zajęciach dwujęzycznych z wybranych przedmiotów oraz w  zajęciach prowadzonych przez native speakerów. Tygodniowa liczba godzin lekcyjnych w klasie wstępnej rozkłada się następująco:

język włoski: 18 godzin

język polski: 2 godziny

matematyka: 2 godziny

wychowanie fizyczne: 3 godziny

zajęcia z wychowawcą: 1 godzina

Do kogo adresowana jest klasa wstępna?

Kandydaci do klasy wstępnej to absolwenci szkoły podstawowej, którzy nigdy nie uczyli się języka włoskiego oraz tacy, którzy mieli już kontakt z tym językiem.

mieli już kontakt z językiem włoskim, ale również tacy, którzy nigdy się tego języka nie uczyli.

Jak dostać się do klasy wstępnej?

Kandydaci do klasy wstępnej piszą w wyznaczonym terminie sprawdzian predyspozycji językowych w języku polskim, który weryfikuje ich zdolności do uczenia się języka obcego.

Dlaczego warto wybrać klasę wstępną  w XI Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie?

Jesteśmy jedyną szkołą w województwie zachodniopomorskim, gdzie można się uczyć języka włoskiego w systemie dwujęzycznym;

Po ukończeniu klasy wstępnej, uczeń w kolejnym roku szkolnym będzie poza rekrutacją przyjęty do  klasy I dwujęzycznej w XI Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, gdzie realizowane będzie  nauczanie dwujęzyczne z dwóch przedmiotów ogólnokształcących  (np. geografii, biologii, WOS, historii) oraz  przedmiotów realizowanych w oparciu o programy autorskie;

– Ukończenie klasy wstępnej, a potem klasy dwujęzycznej otwiera możliwość współpracy z firmami prowadzącymi działalność na terenie Szczecina zatrudniającymi osoby znające język włoski (np.  Majorel, Metro, Concentrix);

– Uczestniczenie w  „Warsztatach tłumaczeniowych” , gdzie podczas spotkań z tłumaczami np. ze Szczecińskiej Szkoły Tłumaczy uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności językowe;

– Możliwość uczestniczenia w kursach języka włoskiego we Włoszech (2 tygodnie we wrześniu albo w czerwcu), np. przy Uniwersytecie w Palermo albo na Uniwersytecie dla obcokrajowców w Sienie lub w Perugii;

– Przygotowanie się  do dalszej edukacji, także w innych krajach i w języku obcym;

– Możliwość udziału w wymianach i projektach międzynarodowych.

Szanowni Państwo,

To tylko niektóre z wymiernych korzyści, które może przynieść Państwa dzieciom nauka w klasie wstępnej, a potem w klasie dwujęzycznej w XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi. Gwarantujemy także Państwa dzieciom wsparcie coacha –trenera, nauczyciela, który będzie zapoznawać młodzież ze skutecznymi technikami uczenia się, zarządzania sobą i czasem w przyswajaniu wiedzy i umiejętności językowych. Nauczyciel  będzie także wspierał i motywował młodych ludzi do niełatwej pracy, jaką jest poznawanie nowego języka.

Na naukę nigdy nie jest za późno, ale czy nie zdarzyło się Państwu, Drodzy Rodzice, żałować tego, że nie uczyliście się języków obcych, kiedy był ku temu najlepszy czas? Ten najlepszy czas mają teraz Państwa dzieci.

Zapraszamy do klasy wstępnej z językiem włoskim w XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi.