Młodzieżowy Budżet Obywatelski 2021


Koncepcja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego została w całości wypracowana przez Młodzieżową Radę Miasta Szczecin. Celem projektu jest przede wszystkim promowanie aktywności obywatelskiej, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży, umożliwienie uczniom wpływu na zagospodarowanie swoich szkół i kształtowanie tzw. umiejętności miękkich, takich jak praca w zespole czy planowanie.

W tegorocznej edycji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, każda z 35 szkół biorących udział w projekcie, będzie miała do zagospodarowania kwotę 8 500 zł.

Zgodnie z tegorocznym harmonogramem, nabór wniosków rozpocznie się 10 lutego br. Na ich złożenie, grupy składające się z co najmniej 3 osób będą miały czas do 21 lutego. Następnie, po zweryfikowaniu złożonych wniosków, głosowanie na poszczególne projekty odbędzie się w dniach od 22 do 26 marca br. Ogłoszenie wyników w szkołach powinno nastąpić do 31 marca 2021 r., a realizacja zwycięskich projektów do 25 czerwca br.

Za stronę techniczną przedsięwzięcia – nabór wniosków, organizację głosowania etc. odpowiadać będą poszczególne szkoły.

Autorzy projektów muszą pamiętać o tym, by zgłaszane przez nich pomysły były zgodne ze statutem danej placówki. Wszystkie propozycje zostaną zweryfikowane pod względem formalnym przez Kapitułę złożoną z przedstawicieli szkoły, która ostatecznie zdecyduje o tym, które projekty trafią pod głosowanie.

Wszystkie działania związane z realizacją MBO będą realizowane z uwzględnieniem aktualnych ograniczeń epidemicznych, wynikających z obowiązującego prawa oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego obowiązującego na terenie danej placówki.

Szczegółowe zasady dotyczące Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2021 określa Zarządzenie nr 44/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 27 stycznia 2021 r.

Opiekun SU

Małgorzata Kryk

MBO 2021 – instrukcja pdf.

Zarządzenie MBO 2021 pdf.