Wycieczka do Warszawy


W maju uczniowie klasy 2 LA i 3 e wyjechali na wycieczkę edukacyjną do Warszawy. Opiekunami wycieczki były : Sonia Pańczuk -Mura, Małgorzata Kryk, Beata Dorna. Zwiedzanie Warszawy rozpoczęliśmy od wizyty na Stadionie Narodowym  , który dla młodych kibiców z naszej szkoły był spełnieniem marzeń. Niedzielę do południa spędziliśmy w Centrum Kopernika, a popołudnie w Muzeum Powstania Warszawskiego. Poniedziałek był praktyczną lekcją wiedzy o społeczeństwie. W Sejmie i Senacie uczestniczyliśmy w lekcji „Proces ustawodawczy. Następnie udaliśmy się do Najwyższej Izby Kontroli. Tam również była przygotowana dla nas lekcja dotycząca organizacji i zadań NIK. W kolejny dzień zwiedziliśmy część muzealną Zamku Królewskiego i obejrzeliśmy film na temat historii i odbudowy zniszczonego podczas wojny obiektu oraz Muzeum Polin. Popołudnie spędziliśmy na Cmentarzu Wojskowym Powązki.  O godzinie 19.00 wybraliśmy się na spektakl „Trzeba zabić starszą Panią  do Teatru Och. We wtorek mieliśmy okazję zwiedzić Trybunał Konstytucyjny oraz Narodowy Bank Polski, gdzie odbyły się warsztaty na temat historii pieniądza. 
 Wycieczka pozostawiła po sobie wiele wrażeń i zmęczenie… w ciągu 5 dni przeszliśmy na nogach 70 km.
Uczniowie klasy 2 LA i 3 e