PROGRAMY WYBORCZE KANDYATÓW NA PRZEWODNICZĄCĄ SU W ZOS4


PROGRAMY WYBORCZE KANDYATÓW NA PRZEWODNICZĄCĄ SU W ZOS4

SZTAB WYBORCZY MARII BORYSEWICZ 

Joanna Rydzik
Jagoda Majkowska
Martyna Lebiecka
Julita Rachwalska
Jakub Pliś

POSTULATY
1. Mediacje
2. Rozwój medii społecznościowych naszej szkoły
3. Wpisywanie WSZYSTKICH sprawdzianów w dzienniku elektronicznym (prawo do nie pisania)
4. Skrzynka skarg i problemów
5. Skrócenie lekcji w okresie świąt
6. Drużyny piłkarskie
7. Wolontariat uczniowski
8. Współpraca z fundacja rack’n’roll
9. Organizacja w szkole imprezy okolicznościowe
10. W każdej kabinie papier toaletowy
11. Prężnie działając radiowęzeł
12. Oddawanie krwi
13. Zbiórki dla potrzebujących
14. Wymiany językowe
15. Dzień sportów alternatywnych np. Bitwa na poduszki
16. Rozgrywki sportowe międzyklasowe dla każdego
17. Segregacja odpadów
18. Zbieranie zakrętek
19. Klub dyskusyjny dla uczniów oraz nauczycieli
20. Dzień zdrowej żywności
21. Ubrania z logiem szkoły
22. Stworzenie filmu promującego szkołę na przyszły rok szkoły
23. Znak wodny szkoły
24. Opieka klas starszych nad nowymi uczniami w pierwszym tygodniu szkoły Troska o zieleń wokół szkoły
25. Warsztaty tematyczne
26. Zorganizowanie giełdy używanych podręczników
27. Kalendarze z terminami
28. Zdjęcia klasowe na korytarzu
29. Zamiana plastiku na papier

SZTAB WYBORCZY WIKTORII WYSKIEL

Wiktoria Fabiańczyk
Alexandra Romanek
Gracjan Busler
Mikołaj Szymkowiak

POSTULATY
1. Postawienie automatu z napojami.
2. Postawienie bezpłatnego dystrybutora wody.
3. Skrzynka życzeń i dedykacji do radiowęzła
4. Więcej inicjatyw szkolnych
5. Noc filmowców (alternatywa nocy naukowca dla lo)
6. Dzień wykładów
7. Terminal w sklepiku szkolnym

SZTAB WYBORCZY SANTINY OYARCE YUZZELLI (SOY)


Wędzińska

POSTULATY
1. Wyjście klasowe 2x w roku w czasie lekcji ( dana klasa wybiera dzień, w którym nie ma sprawdzianów i kartkówek)
2. Romer Cafe – kontynuacja wymyślonego przez Santinę projektu (strefa wypoczynkowa na 3 piętrze)
3. Organizacja jednodniowych wycieczek do np. Hyde Parku czy Tropical Island ( w dzień wolny od szkoły )
4. Ręcznik papierowy w toaletach oraz inwestycja w lepszy papier toaletowy
5. Kontynuacja współpracy z firmą produkującą bluzy + koszulki
6. Zrobienie strefy wypoczynkowej na Patio ( leżaczki, parasol, itp)
7. Uczeń dla ucznia- stworzenie zajęć wyrównawczych opartych na koleżeńskiej pomocy.