DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIUSZY W ZSO4


Koło wolontariuszy w ZSO nr 4 w Szczecinie działa od 11 lat. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi: Caritasem Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Polskim Czerwonym Krzyżem, Bankiem Żywności, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z instytucjami kultury – Domem Kultury „Słowianin”.

W ramach współpracy z w/w organizacjami bierzemy udział w cyklicznym i jednorazowym wolontariacie akcyjnym. A są to przede wszystkim:

– Mikołajki w Szczecińskim Domu Sportu i Dzień Dziecka w Teatrze Letnim dla prawie tysiąca dzieci ze szczecińskich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka, dzieci z ośrodków szkolno-wychowawczych, przedszkoli, szkół specjalnych.

– Wigilie i śniadania wielkanocnych dla ponad 400 osób. Uczestnikami tego wyjątkowego, świątecznego spotkania są najbardziej potrzebujący mieszkańcy Szczecina – osoby samotne, bezdomne i ubogie,

– Przedswiateczne zbiórki żywności w ramach akcji Banku Żywności orac Caritas „Tak, pomagam”

– Zbiórka i przygotowanie paczek dla uczestników Świątecznego Obiadu dla starszych, samotnych i bezdomnych w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym

– Udział w kwestach fundacji Siódme Słońce, Polskiej Akcji Humanitarnej i PCK

W celu rozszerzenia swoich możliwości niesienia pomocy innym, wymiany doświadczeń, nabycia nowych umiejetności i wiedzy oraz podniesienia wrażliwości i empatii społecznej, bierzemy czynny udział w warsztatach szkoleniowych organizowanych przez Caritas oraz szkoleniach organizowanych przez Polites.

Naszym największym osiągnięciem jest liczba wolontariuszy należąca do szkolnego koła. Odchodzących absolwentów-wolontariuszy zastepują systematycznie nowi uczniowie chętni do pomocy. Na dzień dzisiejszy jest ich 85, co stanowi ponad 10% wszystkich uczniów ZSO nr 4. Ponadto osiagnięciem są nagrody jakie otrzymujemy, a które są odzwierciedleniem naszego zaangażowania. Są to m.in: statuetka „Prymus Wolontariatu” w ramach nagrody za dotychczasową wspólną działalność z Caritas oraz liczne podziękowania w formie dyplomów. Nasza opiekunka pani Renata Skrodzka otrzymała z rąk prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci tytuł „Przyjaciela Dzieci”.

Wolontariat rozwija wśród młodzieży naszej szkoły postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, jest alternatywą dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości.

Wolontariat w naturalny sposób dostarcza nam impulsu do podnoszenia: poczucia własnej wartości oraz poziomu zadowolenia z życia. Zasada jest prosta, robiąc coś na rzecz innych, zapewnisz sobie naturalne poczucie spełnienia. Wolontariat daje więc możliwość wykazania się w wielu dziedzinach, a przez to do odczuwania dumy z własnych czynów i kształtowania samoświadomości. A im lepiej myślisz o sobie, tym obraz twojego życia staje się bardziej kolorowy. Czas poświęcony przez nas na wolontariat, owocuje nabywaniem nowych znajomości, zwiększeniem poczucia wspólnoty oraz podnoszeniem umiejętności interpersonalnych..

Naszym celem jest bezinteresowna pomoc innym, uważamy się za zwykłych ludzi, którzy przez swe działania mogą zmieniać świat, zaczynając od najbliższego otoczenia.