XXVII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA


W dniu 23 listopada br. odbył się etap szkolny olimpiady. W tym etapie brali udział uczniowie z naszej szkoły:
– Szkoła podstawowa – klasa VII a i VIII a,
– Gimnazjum – klasa III A
– Licem – klasa I LA, I LB, II LB, III LA i III L B
W etapie rejonowym, który odbędzie się w miesiącu grudniu br. szkołę reprezentować będą:
– Alicja Kulig z klasy VIII a,
– Regina Grugel z klasy II L B

 

 

Organizatorzy etapu szkolnego
M. Cieciura i J. Jakubik