DOBRY START – 300+


Rodzice! 

Przypominamy, iż trwa przyjmowanie wniosków w ramach programu „Dobry start” – gwarantującego wsparcie na zakup szkolnej wyprawki w wysokości 300 zł na dziecko.

Z programu mogą skorzystać rodzice dzieci uczących się w wieku do ukończenia 20. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Świadczenie Dobry Start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu.

Gdzie złożyć wnioski?

Wnioski można złożyć na dwóch formach :

Elektronicznej:

  • Za pomocą bankowości elektronicznej;

  • Poprzez portal Emp@tia.

Papierowej w trzech punktach na terenie miasta:

  • ul. Kadłubka 12, w godz. 7:30 – 16:00;

  • ul. Kaszubska 30 – w godz. 7:30 -16:00;

  • ul. Rydla 39/40 (filia UM) – w godz. 08:00 – 16:00;

  • oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Dokumenty można złożyć do 30 listopada. Wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej w ciagu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Więcej informacji ze strony http://swiadczenia.szczecin.pl/index.php?r=dobry_start