WIOSNA BIOLOGÓW


W dniu 11 maja uczniowie klasy 1LB realizujący biologię w zakresie rozszerzonym wybrali się na wydział biologii Uniwersytetu Szczecińskiego i uczestniczyli w zajęciach w ramach „ WIOSNY BIOLOGÓW”.

Wraz z P. Urszulą Olek uczestniczyli w wielu ciekawych wykładach. Pierwszy wykład był o płci człowieka, o różnicach między kobietą, a mężczyzną pod względem ewolucyjnym. Dr. Łukasz Jankowiak, wykładowca Katedry Zoologii Kręgowców i Antropologii  przedstawił fenomen powstania płci i jej wpływu na postrzegania świata i role społeczne.

Na następny wykład uczestnicy czekali z niecierpliwością. Tematem zajęć bowiem była „ Kryminalistyka dzikiej przyrody”. Prezentacja przybliżyła zakres jej badań, metod którymi się posługuje oraz  korzyści jakie przynosi w ochronie rzadkich gatunków dzikich zwierząt. Z sali nikt nie wyszedł rozczarowany.

Przed kolejnymi zajęciami uczniowie oglądali wystawę rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Dużo emocji wzbudziła możliwość bezpośredniego obcowania z owadami. Po krótkiej przerwie podzieleni na grupy udali się na kolejne wykłady. Jednym z nich był „Kryminalny świat roślin”, prezentacja ukazała inny,  fascynujący, zaskakujący świat roślin.

W międzyczasie dwie uczennice miały okazję wziąć udział w zajęciach, które uczyły jak poprawnie wykonać zielnik, miały także możliwość  zobaczenia rzadkich gatunków roślin utrwalonych w formie zielników.