Nowoczesny patriota


Pani Renata Skrodzka od wielu lat bierze czynny udział w akcjach wolontariackich na terenie naszego miasta. Organizuje zbiórki produktów spożywczych oraz środków pierwszej potrzeby w naszej szkole. Pomaganie sprawia jej ogromną radość tak samo jak zarażanie swoją pasją uczniów oraz znajomych. Pani Renata płynnie łączy pracę wuefistki w szkole z pomaganiem potrzebującym. Współorganizuje akcje pomocy dla bezdomnych, dzieci z domów dziecka oraz organizuje wymiany z uczniami z Ukrainy.

XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie
Liceum, które nie tylko uczy, ale i kształci, pobudza ducha patriotyzmu i edukuje nas w kierunku dobrych ludzi. Cała kadra nauczycielska dba o nasze dobro przyszłości poszerzając granice możliwości nauki. W naszej szkole nabywamy nowych doświadczeń w przyjemnej atmosferze, które możemy przekazać dalej.