Licealista w  Świecie Nauk


W dniu 22.03 uczniowie klasy 2LC  uczestniczyli w kolejnych warsztatach w Centrum Dydaktyczno- Badawczym Nanotechnologii ZUT. Tym razem uczniowie zapoznali się z budową i zasadą działania Transmisyjnego mikroskopu elektronowego, który jako źródło informacji o badanej próbce wykorzystuje właściwości wiązki elektronów, która częściowo przechodzi przez badany materiał, a częściowo ugina się na siatce dyfrakcyjnej. Współczesne transmisyjne mikroskopy elektronowe pozwalają na szczegółowe zapoznanie się z budową preparatów, dzięki możliwości uzyskania powiększenia rzędu 1 000 000 razy i rozdzielczość ok. 1 nm. Badania prowadzone dzięki temu mikroskopowi w ogromnej mierze przyczyniają się do ulepszenia metody chemioterapii kierowanej.

Poza tym uczniowie odwiedzili również Laboratorium Elektrochemiczne oraz Pracownie Różnicowej Analizy Termicznej. Na zakończenie mieli również przyjemność wykonania własnych kosmetyków.

Za nową, zdobytą wiedzę serdecznie dziękujemy .

Opiekun M. Janczak