Zajęcia na wydziale Prawa i Administracji


Dnia 13. 12. 2017 r. uczniowie klasy II LA i III LA prawno – administracyjnej odbyli zajęcia na WPiA , które są organizowane w ramach patronatu wydziału nad klasą prawną. Tematem zajęć były zagadnienia z zakresu prawa wyborczego. Uczniowie poznali m.in. metody stosowane do podziału mandatów w proporcjonalnym systemie wyborczym.