Terapia ze zwierzętami


Dnia 13 grudnia odbyły się pierwsze zajęcia z projektu „Licealista w świecie nauki”.  Uczestniczyli w nich uczniowie klasy drugiej liceum z rozszerzoną biologią pod opieką pani Urszuli Olek. Temat wykładu to „Czy zwierzęta potrafią leczyć? Terapie ze zwierzętami”.

Zajęcia obejmowały część teoretyczną, w której omówiono historię zooterapii, różne nieznane nam formy prowadzenia zajęć i rehabilitacji z udziałem zwierząt oraz niesamowite efekty leczenia dogoterapią.

Po wysłuchaniu prezentacji uczniowie mieli okazję poznać przeszkolonego psa – Fionę, który w młodości służył do terapii. Właścicielka pokazała ciekawe umiejętności psa, a my także mogliśmy w nich uczestniczyć.

Pełni wrażeń czekamy na kolejne zajęcia.