AED


Dnia 27.11.2017 uczniowie klasy 1LB, brali udział w zajęciach na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Uczniowie mieli możliwość wysłuchać wykładów studentów, na temat: odmrożeń, używania AED, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, krwawień i zadławień. Każdy uczeń mógł przećwiczyć I zastosować poznaną teorię. Celem wykładów jest zaznajomienie z zasadami pierwszej pomocy I uświadomienie jak ważne jest natychmiastowe udzielenie jej poszkodowanemu.