MŁODZIEŻOWE WARSZTATY PRAWNICZE


 Dnia 26.10.2017 r. uczniowie klasy II LA i III LA –  prawno – administracyjnej , brali udział z zajęciach na terenie sądu okręgowego przy ul.  Kaszubskiej w Szczecinie. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia sali rozpraw, BOI, sekretariatu. Następnie odbyły się zajęcia z sędzią Piotrem Szarkiem – specjalistą od spraw rodzinnych. Zajęcia w sądzie są częścią  programu edukacyjnego zorganizowanego przez Sąd Okręgowy w Szczecinie „Młodzieżowe warsztaty prawnicze”.

Program obejmuje:

1) zajęcia wspólne, których zadaniem jest przedstawienie zawodów prawniczych i ich roli, podstawowych informacji z zakresu różnych dziedzin prawa oraz umożliwienie nabycia pewnych umiejętności praktycznych (np. sporządzanie pism urzędowych i procesowych). Zajęcia te odbywają się w soboty, raz w miesiącu, ;

2) spotkanie prezentacyjne w sądzie – spotkanie z sędzią, prezentacja sądu, przedstawienie ogólnych informacji o działaniu sądu

3) udział w dwóch rozprawach sądowych (cywilnej i karnej)

4) udział w symulacji rozprawy karnej na podstawie oryginalnych (zanonimizowanych) akt sądowych

 Celem warsztatów jest podnoszenie świadomości prawnej młodzieży, zainteresowanie młodzieży zawodami prawniczymi,  umożliwienie poznania organów ochrony prawnej przez bezpośredni kontakt, wychowanie w duchu legalizmu.

Program trwa od października 2017 r. do maja 2018 r.

23634259_1509642332437798_1475715675_o23698576_1509642609104437_1238313008_o1072FD6C-ADD9-4BFC-8FFC-575AB18CA1983B6478D0-0420-41CD-A6CC-F15E303D37F8 
23660063_1509642375771127_1255390709_o23633171_1509642445771120_1469623023_o58B5F303-8A74-4E95-8029-4479A240AC59E1606417-600F-4B1A-9AC6-01FEE407CBE7