WYCHOWAWCY


 

KLASA PROFIL WYCHOWAWCA
1LA prawno – administracyjna mgr  Justyna Wnuk
1LB dwujęzyczna medyczno – ratownicza mgr  Joanna Tańska
1LC matematyczno – językowa mgr  Dorota Jesiotr
2LA prawno – administracyjna mgr  Ewa Podbrzewska
2LB dwujęzyczna o profilu medyczno – ratownicza mgr  Mariola Konicka
2LC matematyczno – geograficzna mgr  Małgorzata Jańczak
3LA prawno – administracyjna mgr  Konrad Jeromin
3LB dwujęzyczna medyczno – ratownicza mgr  Arkadiusz Hrycyk
3LC matematyczno – geograficzna mgr Beata Zymek