RADA RODZICÓW


 RADA RODZICÓW – rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich rodziców  wybrani w demokratycznych wyborach.

RADA jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.

 RADA RODZICÓW może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

Konto: 

Rada Rodziców
Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4
w Szczecinie
ul. Romera 2

Bank Pocztowy 36 1320 1830 3209 7625 2000 0001

UWAGA
Wpisać : imię, nazwisko i klasę dziecka.

Dokumenty

Regulamin Rady Rodziców pdf.

Preliminarz na rok szkolny 2017 2018 pdf.

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2016 2017 pdf.

 

Prezydium Rady Rodziców

Funkcja Imię i nazwisko klasa
Przewodnicząca Aleksandra Sękowska 3LA
V-ce Przewodnicząca Aneta Zierke 2LC
Skarbnik Dagmara Worona 1LB
Sekretarz Anna Górnik 7A SP
Członek Beata Dębska 3A
Członek Elżbieta Mulczyńska 1A SP

Skład Komisji Rewizyjnej

Funkcja Imię i nazwisko
Przewodnicząca Iwona Jaglińska 3LB
Członek Dorota Makaruk 2B
Członek Dębska Beata 3A

 

Skład Rady Rodziców

l.p. Imię i nazwisko klasa
1. Elżbieta Mulczyńska I A SP
2. Anna Górnik VII A SP
3. Arkadiusz Rudnicki 2A
4. Dorota Makaruk 2B
5. Krzysztof Szychta 2C
6. Fabian Woliński 2D
7. Łagodzka Magdalena 2E
8. Beata Dębska 3A
9. Beata Gozdziuk 3B
10. Aneta Zierke 3C
11. Jerzy Silny 3D
12. Stanisław Błaszczuk 3E
13. Wioletta Izydorczyk 3F
14. Anna Trzybulska 1LA
15. Dagmara Siejka-Worona 1LB
16. Izabella Tyszka 1LC
17. Monika Kizyma 2LA
18. Adrianna Kasprzak 2LB
19. Aneta Zierke 2LC
20. Aleksandra Sękowska 3LA
21. Iwona Jaglińska 3LB
22. Inga Walczak-Janiszewska 3LC