KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO


Rozpoczęcie roku szkolnego

Klasy przejściowe LO + Gim

Klasa 1 SP

Klasy VII SP + I LO

04 września 2017 r.

klasy przejściowe godz. 9.00

klasa pierwsza godz. 9.00

klasy pierwsze godz. 10.00

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższychIII LO

27 kwietnia 2018 r.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższychIII GIM

21 czerwca 2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach przejściowych

SP + GIM + LO

22 czerwca 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe

15 – 28 stycznia 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia – 2018 r.

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

I semestr klasy III LO

II semestr klasy III LO

I semestr klasy I+II LO + SP + Gim

II semestr klasy I+II LO + SP + Gim

4.09.2017 r. – 18.12.2017 r.

19.12.2017 r. – 27.04.2018 r.

04.09.2017 r. – 09.01.2018 r.

10.01.2018 r. – 22.06.2018 r.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki gimnazjum:

– część humanistyczna

– część matematyczno – przyrodnicza

– część z języka obcego nowożytnego

18 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

20 kwietnia 2018 r.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

egzaminy pisemne

– egzaminy ustne j. obcy

– egzaminy ustne j. polski

4 – 23 maja 2018 r.

7 – 25 maja 2018 r. ›

9 – 22 maja 2018 r.

Terminy wystawiania ocen:

podsumowanie I semestru

III klasy LO

II+I klasy LO + II,III klasy GIM + I i VII SP

proponowane oceny niedostateczne

III klasy LO

II+I klasy LO + II,III klasy GIM + I i VII SP

proponowane oceny końcoworoczne

III klasy LO

II+I klasy LO + II,III klasy GIM + I i VII SP

oceny końcoworoczne

III klasy LO

II+I klasy LO + II,III klasy GIM + I i VII SP

18 grudnia 2017 r.

08 stycznia 2018 r.

20 marca 2018 r.

15 maja 2017 r.

17 kwietnia 2018 r.

13 czerwca 2018 r.

24 kwietnia 2018 r.

18 czerwca 2018 r.

Posiedzenia Rady Pedagogicznej:

robocze

– klasyfikacyjne:

  • Dla uczniów III klas LO – semestralna

  • dla uczniów GIM + LO – semestralna

  • dla uczniów III klas LO – roczna

  • dla uczniów SP + Gim., + I,II LO – roczna

– rady szkoleniowe

30sierpnia 2017 r.

01września 2017 r.

13 września 2017 r.

04 październik 2017 r.

31 stycznia 2018 r.

04 kwietnia 2018 r.

30 maja 2018 r.

20 grudnia 2017 r.

10 stycznia 2018 r.

25 kwietnia 2018 r.

19 czerwca 2018 r.

zgodnie z odrębnymi ustaleniami,

13.10.2018 r.

Zebrania z rodzicami:

– informacyjno – organizacyjne

– klasy SP + Gim

– klasy LO

– analityczno – informacyjne

06 września 2017 godzina 17.00

07 września 2017 godzina 17.00

25 październik 2017 r.

29 listopad 2017 r.
20 grudnia 2017 r. – III LO

10 stycznia 2018 r.

21 marca 2018 r.

16 maja 2018 r.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego i wręczenia świadectw ukończenia szkoły uczniom:

– klas III XI LO

– klas III GIM Nr 14

świadectw przejściowych pozostałych klas

SP 2 + Gim.14 + XI LO

27 kwietnia 2018 r. godz. 17,00

21 czerwca 2018 r. godz. 17,00

22 czerwca 2018 r. godz.

8.00-LO; 9.00-SP; 10.00-Gim

Kiermasz podręczników

w ostatnim tygodniu nauki

Festyn rekreacyjno sportowy z okazji Dnia

Dziecka

1 czerwca 2018 r.

Rekolekcje

26-27-28 marca 2018

Próbne egzaminy pisemne:

– gimnazjalne

– maturalne

w/g oddzielnych harmonogramów

Studniówka

Bal gimnazjalny

12 stycznia 2018 r.

18 lub 19 lub 20 czerwca 2018 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez Dyrektora:

Klasa I SP w podanych terminach ma zajęcia dydaktyczne.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Zajęcia dydaktyczne

LO – III klasy

12.01.2018 r.

LO – klasy I + II

18.04.2018 r.,

19.04.2018 r.,

20.04.2018 r.,

SP klasa VII ma lekcje, klasy II Gim piszą egzamin próbny, klasy III LO realizują fakultety.

LO – klasy I + II

LO – klasy I + II

LO – klasy I + II

SP – klasa VII

Gim klasy II + III

30. 04.2018 r.

02.05.2018 r.,

04.05.2018 r.,

07.05.2018 r.,

08.05.2018 r.,

SP + Gim ma lekcje

SP + Gim ma lekcje