ADMINISTRACJA


Sekretariat uczniowski – tel. wewnętrzny 31

Sekretariat dyrektora – tel. wewnętrzny 35

Kierownik gospodarczy – tel. wewnętrzny 38

Główna księgowa – tel. wewnętrzny 47

Księgowa – tel. wewnętrzny 36

Kierownik stołówki – tel. wewnętrzny 45