Udział w projekcie „Lekcje prawa w szkołach” – certyfikaty rozdane


W czerwcu zakończyliśmy projekt „Lekcje prawa w szkołach”, w ramach którego przez cały rok szkolny 2017/2018 spotykałam się z młodzieżą z XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Romera 2 w Szczecinie.

Moimi podopiecznymi była klasa 1 LA o profilu prawno-administracyjnym. Razem z uczniami tej klasy omówiliśmy szereg ciekawych zagadnień prawnych, podzielonych na kilka bloków tematycznych.

Pierwsze zajęcia poświęcone były tematyce zawodów prawniczych z dokładnym omówieniem każdego z nich. Wyjaśniliśmy, po co sędziemu toga i czym różni się ten ubiór w stosunku do radcy prawnego czy prokuratora? Chętni mogli przymierzyć togę radcowską a także dowiedzieć się, że nie jest w niej przypadkowa nawet ilość fałdek na żabocie.

Kolejne merytoryczne spotkanie stanowiło omówienie praw konsumenta i poszukiwanie odpowiedzi na pytania: czy każdy z nas i w każdych okolicznościach jest konsumentem ? Czym się różni rękojmia od gwarancji i jak korzystać z tych uprawnień?

Dalsze zajęcia poświęcone były tematyce ochrony praw autorskich, w tym m.in. wyjaśnienia pojęcia utworu i jego twórcy. Rozmawialiśmy o tym, czy i jak należy cytować cudze utwory? Wyjaśniliśmy, dlaczego dzień 1 stycznia jest Dniem Domeny Publicznej i jakie są granice dozwolonego użytku chronionych utworów.

Podczas naszych spotkań nie zabrakło tematów trudnych- jak odpowiedzialność karna nieletnich, oraz bieżących i ważnych- takich jak ochrony danych osobowych wobec zmian wprowadzonych przez RODO. Zakończyliśmy natomiast letnio, acz nie lekko – tematem wakacji i połączonym z nim zagadnieniem odpowiedzialności organizatora wyjazdu turystycznego za nieudany urlop czy kwestii uprawnień pasażera w przypadku opóźnionego lotu. Po zakończeniu projektu młodzież otrzymała piękne certyfikaty przygotowane przez OIRP.

Szczerze dziękuję klasie 1 LA oraz Pani Sonii Pańczuk-Mura za przemiłe przyjęcie i aktywne uczestnictwo w zajęciach. Liczę, że spotkamy się znowu w przyszłym roku szkolnym.

Agata Moleska
Radca prawny