„Licealista w świecie nauki”


Dnia 26 kwietnia przedstawiciele klas drugich liceum wraz z opiekunem, panią Małgorzatą Janczak, reprezentowali naszą szkołę na podsumowaniu projektu „Licealista w świecie nauki” na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Licealiści przygotowali prezentację podsumowującą wiedzę zdobytą na wcześniejszych zajęciach. Ania Grysak i Damian Orzechowski opowiadali o korzyściach płynących z kontaktu ze zwierzętami i animaloterapii. Bartek Machaj i Nikola Rudowicz opisywali doświadczenia, które zobaczyli podczas zajęć na uniwersytecie. Wiktoria Kuriata, Weronika Słodzińska i Adrian Kizyma zrelacjonowali projekt pt. „Genetyczne CV” i wnioski z jego wyciągnięte.

Wszyscy mieli okazję stanąć przed całym gronem wykładowców i otrzymać od nich gratulacje. Cała grupa uczestnicząca w projekcie otrzymała indeksy imienne.