Ochrona praw podstawowych 


W dniu 21.03.2018 r. zajęcia z uczniami klasy prawno – administracyjnej prowadził p. Mariusz Brzostek z Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Temat zajęć brzmiał „Ochrona praw podstawowych – bezpieczeństwo i prawa człowieka nadrzędnymi priorytetami polityki RP„. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z przepisami europejskimi dotyczącymi praw człowieka w porównaniu do tych zawartych w Konstytucji RP.