ZUT


W czwartek 01.02 uczniowie klasy 2LC o profilu matematyczno-geograficznym wraz z opiekunem Panią Małgorzatą Janczak mieli przyjemność uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych z dziedziny nanotechnologii, które odbyły się w Instytucie Fizykochemii Nanomateriałów ZUT. Nasi licealiści pod okiem dr inż. Karoliny Wenerskiej jak również doktorantów i studentów Wydziału Nanotechnologii mogli otrzymać włókna […]

Licealista w Świecie Nauki – poznajemy nanotechnologie