Umowa o sprawowaniu patronatu naukowo-dydaktycznego pomiędzy Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego a XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie.


13 czerwca 2023 br. doszło do podpisania umowy o sprawowaniu patronatu naukowo-dydaktycznego pomiędzy Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego a XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie.

Porozumienie podpisali na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki: Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Mirosław Pajor oraz Dyrektor XI LO – mgr Mirosław Mika.

W spotkaniu uczestniczyli również Pani dr inż. Agata Niemczyk z WIMiM oraz Pani mgr Beata Zymek z XI z OD.

W ramach współpracy będziemy popularyzować edukację wśród młodzieży oraz organizować zajęcia dla uczniów na wydziale z naciskiem na elementy właściwe dla profilu kształcenia.


Zobacz również FB