Jak co roku uczniowie ZSO 4 zaangażowali się w pomoc przy organizacji Śniadania Wielkanocnego dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta, by mogli poczuć chociaż odrobinę świątecznego klimatu. Coroczne tradycyjne Śniadanie Wielkanocne dla ponad 400 osób bezdomnych, samotnych i starszych odbyło się w niedzielę 25 marca 2018 r. w hali sportowej przy […]

Wolontariusze w akcjach świątecznych


Każdy uczeń powinien znać swoje prawa, ale i obowiązki. Sprzyjają temu organizowane przez środowiska prawnicze lekcje prawa. Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia przygotowało dla uczniów klas prawnej naszej szkoły cykliczne zajęcia. W dniu 26.03.2018 r . odbyła się pierwsza lekcja. Naszym gościem była sędzia Barbara Rezmer, która przeprowadziła warsztaty dotyczące zawodu sędziego.

Lekcje prawa


W dniu 21.03.2018 r. zajęcia z uczniami klasy prawno – administracyjnej prowadził p. Mariusz Brzostek z Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Temat zajęć brzmiał „Ochrona praw podstawowych – bezpieczeństwo i prawa człowieka nadrzędnymi priorytetami polityki RP„. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z przepisami europejskimi dotyczącymi praw człowieka w porównaniu do tych zawartych […]

Ochrona praw podstawowych 



Dnia 12.03.2018 r. klasa 2 LA – prawno- administracyjna po raz kolejny wzięła udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji w Szczecinie. Tym razem uczniowie mieli możliwość wysłuchać wykładu i podyskutować na temat prawa rzymskiego. Zajęcia prowadził dr Radosław Zych z Katedry Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn […]

Prawo rzymskie



Wieść radosną niosą dzwony, na wszystkie świata grają strony, że zmartwychwstał Pan nad Pany – Bóg wszechmocny i kochany! Z okazji świąt Wielkiejnocy radości, miłości i samych wspaniałości życzy Dyrekcja,  nauczyciele i pracownicy administracji

Życzenia z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego



W pierwszy dzień wiosny w naszej szkole odbył się kiermasz ozdób wielkanocnych wykonanych przez uczniów, które zostały sprzedane w czasie zabrań z rodzicami tego samego dnia. Akcja została zorganizowana przez Samorząd Uczniowski w imieniu, którego chciałabym podziękować za zaangażowanie całej społeczności szkolnej. Dochód z kiermaszu 640 zł zostanie przeznaczony na […]

KIERMASZ WIELKANOCNY


W dniu 22.03 uczniowie klasy 2LC  uczestniczyli w kolejnych warsztatach w Centrum Dydaktyczno- Badawczym Nanotechnologii ZUT. Tym razem uczniowie zapoznali się z budową i zasadą działania Transmisyjnego mikroskopu elektronowego, który jako źródło informacji o badanej próbce wykorzystuje właściwości wiązki elektronów, która częściowo przechodzi przez badany materiał, a częściowo ugina się […]

Licealista w  Świecie Nauk


ZSO nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi Szczecin. Film przygotowany w ramach projektu z języka angielskiego przez uczniów klasy I LC.

Projekt z języka angielskiego