Archiwum dnia: 16 kwietnia 2018Przypominamy Rodzicom dzieci zakwalifikowanych do klas I na rok szkolny 2018/2019 o konieczności potwierdzenia woli zapisu dziecka do placówki poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji potwierdzenie woli można złożyć w terminie od 16 kwietnia do 19 kwietnia 2018 r. do godz.15.00   Oświadczenie woli do 1 klasy pdf.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLAS I