KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO


Kalendarz  na rok  szkolny  2017 / 2018

w ZSO Nr 4  w Szczecinie

1. Rozpoczęcie  roku  szkolnegoKlasy przejściowe LO + Gim

Klasa 1 SP

Klasy  VII SP + I LO

04 września 2017 r.klasy przejściowe godz. 9.00

klasa pierwsza godz. 9.00

 klasy pierwsze godz. 10.00

2. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych    –  III LO                        27 kwietnia 2018 r.
3. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach przejściowych

SP + GIM + LO

22 czerwca 2018 r.
4. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.
5. Ferie zimowe 15 – 28 stycznia 2018 r.
6. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia –  2018 r.
7. Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
8. I  semestr klasy III LO

II semestr klasy III LO

I semestr klasy I+II LO + SP +  Gim

II semestr klasy I+II LO + SP + Gim

4.09.2017 r. – 18.12.2017 r.

19.12.2017 r. – 27.04.2018 r.

04.09.2017 r. – 09.01.2018 r.

10.01.2018 r. – 22.06.2018 r.

9. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki gimnazjum:

– część humanistyczna

– część matematyczno – przyrodnicza

– część z języka obcego nowożytnego

18 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

20 kwietnia 2018 r.

10. Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

egzaminy pisemne

– egzaminy ustne j. obcy

– egzaminy ustne j. polski

4  – 23 maja 2018 r.7  – 25 maja 2018 r. ›

9  – 22 maja 2018 r.

11. Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez Dyrektora:Klasa I SP w podanych terminach ma zajęcia dydaktyczne. Dni wolne od zajęć dydaktycznych Zajęcia dydaktyczne
LO – III klasy 12.01.2018 r.
LO – klasy I + II 18.04.2018 r.,  

19.04.2018 r.,

20.04.2018 r.,

SP klasa VII ma lekcje,  klasy II Gim piszą  egzamin próbny, klasy III LO realizują fakultety.
LO – klasy I + IILO – klasy I + II

LO – klasy I + II

SP – klasa VII

Gim klasy II + III

30. 04.2018 r. 02.05.2018 r.,

04.05.2018 r.,

07.05.2018 r.,

08.05.2018 r.,

SP + Gim ma lekcjeSP + Gim ma lekcje
12. Terminy wystawiania  ocen:podsumowanie I semestru

 III klasy LO

 II+I klasy LO + II,III klasy GIM + I i VII SP

proponowane oceny niedostateczne

III klasy LO

II+I klasy LO + II,III klasy GIM + I i VII SP

proponowane oceny końcoworoczne

III klasy LO

II+I klasy LO + II,III klasy GIM + I i VII SP

oceny końcoworoczne

III klasy LO

II+I klasy LO + II,III klasy GIM + I i VII SP

18  grudnia 2017 r.

08 stycznia  2018 r.

20 marca 2018 r.

15 maja 2017 r.

17 kwietnia 2018 r.

13 czerwca 2018 r.

24 kwietnia 2018 r.

18 czerwca 2018 r.

14. Posiedzenia Rady Pedagogicznej: robocze

– klasyfikacyjne:

  • Dla uczniów III klas LO – semestralna
  • dla uczniów GIM + LO – semestralna
  • dla uczniów  III klas LO – roczna
  • dla uczniów  SP + Gim., + I,II LO – roczna
  1. sierpnia 2017 r.

01 września 2017 r.

13 września 2017 r.

04 październik 2017 r.

31  stycznia  2018 r.

04 kwietnia 2018 r.

30 maja 2018 r.

20 grudnia 2017 r.

10 stycznia 2018 r.

25 kwietnia 2018 r.

19 czerwca  2018 r.

15. Zebrania z rodzicami:

– informacyjno – organizacyjne

  – klasy SP + Gim

  – klasy LO

  – analityczno – informacyjne

06 września 2017 godzina 17.00   

07 września 2017 godzina 17.00

25  październik  2017 r.

29 listopad 2017 r.
20  grudnia  2017 r. – III LO

10  stycznia  2018 r.

21  marca  2018 r.

16  maja   2018 r.

16. Uroczystość zakończenia  roku szkolnego i wręczenia świadectw ukończenia szkoły uczniom:– klas III  XI LO

– klas III  GIM  Nr 14

świadectw przejściowych pozostałych klas

– SP 2 + Gim.14 + XI LO

27  kwietnia 2018 r.  godz. 17,00

21  czerwca 2018 r.  godz. 17,00

22 czerwca  2018 r. godz.

8.00-LO; 9.00-SP; 10.00-Gim

17. Kiermasz  podręczników w ostatnim  tygodniu nauki
18. Festyn rekreacyjno sportowy z okazji Dnia

Dziecka

1 czerwca 2018 r.
19. Rekolekcje 26-27-28 marca 2018
20. Próbne egzaminy pisemne:

– gimnazjalne

– maturalne

w/g oddzielnych harmonogramów
21. Studniówka

Bal gimnazjalny

12  stycznia  2018 r.

18 lub 19 lub 20  czerwca  2018 r.