OPŁATY


MIESIĘCZNY KOSZT POBYTU

OPŁATA

Informacja dotycząca prawidłowego dokonywania płatności dot.wyżywienia i pobytu dziecka w internacie

Płatności za bieżący miesiąc dokonywane muszą być w nieprzekraczalnym terminie do 10 każdego bieżącego miesiąca.

Ze względu na automatyczne księgowanie wyciągów tylko prawidłowe (wg poniższego wzoru) dokonanie przelewu będzie księgowane na koncie wychowanka.

Prosimy o nie dokonywanie żadnych zmian w tekście tytułu przelewu, gdyż system automatycznie odrzuci taki przelew jako błędny, do ponownej weryfikacji, co znacznie utrudni i przedłuży proces ewidencji dokonanych wpłat.
Płatności prosimy o dokonywanie osobnymi przelewami za wyżywienie i pobyt pomimo jednego konta szkoły.

Prosimy nie sumować kwot do dokonania jednego przelewu!
W tytule przelewu prosimy wpisać dokładnie tekst w poniższego wzoru tj.:

cyfra numeru ewidencyjnego odstęp Nazwisko odstęp Imię odstęp wyżywienie np.:1 Kowalski Jan wyżywienie

cyfra numeru ewidencyjnego odstęp Nazwisko odstęp Imię odstęp pobyt np.:01 Kowalski Jan pobyt

Numer ewidencyjny jest indywidualny i niepowtarzalny dla każdego wychowanka.
Na początku każdego miesiąca zostanie do Państwa wysłany email (na wskazany przez Państwa adres) z bieżącym zobowiązaniem wychowanka za dany miesiąc osobny z tytułu wyżywienia i osobny z tytułu pobytu. Adres email, z którego otrzymają Państwo tę informację będzie również służył do Państwa kontaktu z księgowością, do czego serdecznie zapraszamy.