Kwaterowanie mieszkańców


Kwaterowanie mieszkańców w dniu 31 sierpnia 2020 roku ( poniedziałek).
W związku z pandemią COVID-19 i koniecznością zachowania dystansu społecznego kwaterowanie do internatu odbędzie się na określonych zasadach. Wychowanek do budynku będzie mógł wejść tylko z jedną osobą towarzyszącą ( rodzic / opiekun prawny).
1. W godzinach 16.30 – 18.00 będą kwaterowani uczniowie po raz pierwszy rozpoczynający pobyt w internacie,
–  spotkanie z rodzicami wychowanków przyjętych  po raz pierwszy godzina 17.00 (grupa pierwsza
ok.25 osób) i godzina 17.30 druga grupa,
– w dniu zakwaterowania mieszkaniec powinien mieć ze sobą : – oryginały wszystkich dokumentów rekrutacyjnych, – rzeczy osobiste oraz niezbędne przybory i akcesoria, – pościel ( kołdra, poduszka, koc)
2. W godzinach 18.00 – 21.00 kwaterowanie wychowanków kontynuujących pobyt w internacie
Na terenie placówki w dniu zakwaterowania należy zachować wszelkie środki ostrożności ( m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk i tylko osoby zdrowe.