OPŁATY


MIESIĘCZNY KOSZT POBYTU

Młodzież ucząca się w ZSO NR 4

120 zł

Młodzież pozostałych szkół 
140 zł

OPŁATA

Informacja dotycząca prawidłowego dokonywania płatności dot.wyżywienia i pobytu dziecka w internacie

Płatności za bieżący miesiąc dokonywane muszą być w nieprzekraczalnym terminie do 10 każdego bieżącego miesiąca (za wrzesień 2017 do 10.09.2017 r. itd.).

Ze względu na automatyczne księgowanie wyciągów tylko prawidłowe (wg poniższego wzoru) dokonanie przelewu będzie księgowane na koncie wychowanka.

Prosimy o nie dokonywanie żadnych zmian w tekście tytułu przelewu, gdyż system automatycznie odrzuci taki przelew jako błędny, do ponownej weryfikacji, co znacznie utrudni i przedłuży proces ewidencji dokonanych wpłat.
Płatności prosimy o dokonywanie osobnymi przelewami za wyżywienie i pobyt pomimo jednego konta szkoły.

Prosimy nie sumować kwot do dokonania jednego przelewu!
W tytule przelewu prosimy wpisać dokładnie tekst w poniższego wzoru tj.:

cyfra numeru ewidencyjnego odstęp Nazwisko odstęp Imię odstęp wyżywienie np.:1 Kowalski Jan wyżywienie

cyfra numeru ewidencyjnego odstęp Nazwisko odstęp Imię odstęp pobyt np.:01 Kowalski Jan pobyt

Numer ewidencyjny jest indywidualny i niepowtarzalny dla każdego wychowanka.
Na początku każdego miesiąca zostanie do Państwa wysłany email (na wskazany przez Państwa adres) z bieżącym zobowiązaniem wychowanka za dany miesiąc osobny z tytułu wyżywienia i osobny z tytułu pobytu. Adres email, z którego otrzymają Państwo tę informację będzie również służył do Państwa kontaktu z księgowością, do czego serdecznie zapraszamy.

 

OPŁATA ZA MAJ 2018

16 DNI ŻYWIENIOWYCH

17 DNI OBIADOWYCH

18 DNI ŻYWIENIOWYCH DLA DZIECI MAŁYCH

CAŁODZIENNE (z obiadem piątkowym) – 192,00

CAŁODZIENNE (bez obiadu piątkowego) – 172,00

POBYT dla uczniów ZSO Nr 4 – 120,00

POBYT – 140,00

OBIAD 5,00 – 17/18 DNI – 85,00/90,00

OPŁATA ZA CZERWIEC 2018

15 DNI ŻYWIENIOWYCH

14 DNI OBIADOWYCH

16 DNI ŻYWIENIOWYCH DLA DZIECI MAŁYCH

CAŁODZIENNE (z obiadem piątkowym) – 178,00

CAŁODZIENNE (bez obiadu piątkowego) – 168,00

POBYT dla uczniów ZSO Nr 4 – 120,00

POBYT – 140,00

OBIAD 5,00 – 14/16 DNI – 70,00/80,00