KASA


 GODZINY OTWARCIA KASY JĘZYKOWEJ

Opłaty za języki obce można dokonywać w sekretariacie uczniowskim p. 110

Poniedziałek    13:05 – 13:45

Wtorek           13:25 – 13:45

Środa             15:30 – 16:00

Czwartek        15:30 – 16:00

Piątek             15:30 – 16:00

Opłaty za dodatkowe płatne  godziny języka angielskiego

Opłaty można uiszczać przelewem na konto:
KONTO ING BANK ŚLĄSKI : 93 1050 1559 1000 0023 0792 3652
Szkoła Języków Obcych Uścinowicz, ul. 3-Maja 4/7 ,  70-214 Szczecin
z dopiskiem: Nazwa Szkoły, klasa, imię i nazwisko ucznia

 

OPŁATY ZA POSIŁKI

Informacja dotycząca prawidłowego dokonywania płatności dot. obiadów dziecka w ZSO Nr 4

Płatności za obiady muszą być dokonywane przelewem na rachunek bankowy PKO BP S.A. O/Szczecin nr 65 1020 4795 0000 9602 0278 2449  w nieprzekraczalnym terminie do 10 każdego bieżącego miesiąca (za wrzesień 2017 do 10.09.2017 r. itd.).

Ze względu na automatyczne księgowanie wyciągów tylko prawidłowe (wg poniższego wzoru) dokonanie przelewu będzie księgowane na koncie ucznia. Prosimy o niedokonywanie żadnych zmian w tekście tytułu przelewu, gdyż system automatycznie odrzuci taki przelew jako błędny, do ponownej weryfikacji, co znacznie utrudni i przedłuży proces ewidencji dokonanych wpłat.

W tytule przelewu prosimy wpisać dokładnie tekst w poniższego wzoru tj.:
cyfra numeru ewidencyjnego odstęp Nazwisko odstęp Imię odstęp obiady np.:  1 Kowalski Jan obiady

Numer ewidencyjny jest indywidualnie przypisany dla każdego ucznia. W celu otrzymania numeru ewidencyjnego (dotyczy nowych uczniów korzystających z obiadów) należy zgłosić się do księgowości osobiście, telefonicznie 091 43 94 052 w. 36 lub email : zso4-izabela.kolodziejczyk@wp.pl

Osoby, które korzystały z obiadów w poprzednim roku szkolnym używają tego samego numeru ewidencyjnego.
Na początku każdego miesiąca zostanie do Państwa wysłany email (na wskazany przez Państwa adres – proszę podać) z bieżącym zobowiązaniem na dany miesiąc. Adres email, z którego otrzymają Państwo tę informację będzie również służył do Państwa kontaktu z księgowością, do czego serdecznie zapraszamy.

 

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców
Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4
w Szczecinie
ul. Romera 2

Bank Pocztowy 36 1320 1830 3209 7625 2000 0001