KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO


Kalendarz na rok szkolny 2018 / 2019

w ZSO NR 4 w Szczecinie

1. Rozpoczęcie  roku szkolnego

Klasy  LO + Gim

Klasy  SP

03 września 2018 r.

godz. 9.00  hala sportowa

  godz. 11.00 hala sportowa

2. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych    – III LO                        26 kwietnia 2019 r.
3. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach przejściowych

SP + GIM + LO

21 czerwca 2019 r.
4. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.
5. Ferie zimowe 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
6. Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia –  2019 r.
7. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.
8. I  semestr klasy III LO

II semestr klasy III LO

I semestr klasy I+II LO + SP +  Gim

II semestr klasy I+II LO + SP + Gim

03.09.2018 r. – 14.12.2018 r.

15.12.2018 r. – 26.04.2019 r.

03.09.2018 r. – 11.01.2019 r.

12.01.2019 r. – 21.06.2019 r.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki gimnazjum:

– część humanistyczna

– część matematyczno – przyrodnicza

– część z języka obcego nowożytnego

10 kwietnia 2019 r. godz. 9.00

11 kwietnia 2019 r. godz. 9.00

12 kwietnia 2019 r. godz. 9.00

9. Egzamin ósmoklasisty

język polski

– matematyka

– język obcy nowożytny

15 kwietnia 2019 r. godz. 9.00

16 kwietnia 2019 r. godz. 9.00

17 kwietnia 2019 r. godz. 9.00

10. Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

egzaminy pisemne

– egzaminy ustne j. polski

– egzaminy ustne j. obcy nowożytny

06 – 23 maja 2019 r.

09 – 22 maja 2019 r.

06 – 25 maja 2019 r.

11. Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez Dyrektora:

Klasy O + I + II SP w podanych terminach mają  zajęcia dydaktyczne, 02.11 i 02.05 zajęcia opiekuńcze.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
LO – III klasy 18.01.2019 r.
LO + Gim + SP VII + VIII 02.11.2018 r.

10.04.2019 r.

11.04.2019 r.

12.04.2019 r.

02.05.2019 r.

06.05.2019 r.

07.05.2019 r.

08.05.2019 r.

12. Terminy wystawiania  ocen:

podsumowanie I semestru

III klasy LO

I+II klasy LO + III klasy GIM +  SP

proponowane oceny niedostateczne

III klasy LO

I+II klasy LO + III klasy GIM +  SP

proponowane oceny końcoworoczne

III klasy LO

I+II klasy LO + III klasy GIM +  SP

oceny końcoworoczne

III klasy LO

I+II klasy LO + III klasy GIM +  SP

14  grudnia 2018 r.

11 stycznia  2019 r.

22 marca 2019 r.

14 maja 2019 r.

17 kwietnia 2019 r.

07 czerwca 2019 r.

24 kwietnia 2019 r.

14 czerwca 2019 r.

13.
14. Posiedzenia Rady Pedagogicznej:

robocze

– klasyfikacyjne:

  • Dla uczniów III klas LO – semestralna
  • dla uczniów  SP + GIM + LO- semestralna
  • dla uczniów  III klas LO – roczna
  • dla uczniów  SP + Gim. + LO – roczna

– rady szkoleniowe

27 sierpnia 2018 r.

31 sierpnia 2018 r.

12 września 2018 r.

03 październik 2018 r.

….  listopad 2018 r.

13 lutego  2019 r.

….  marzec 2019 r.

….  maj 2019 r.

12 grudnia 2018 r.

16 stycznia 2019 r.

24 kwietnia 2019 r.

14 czerwca  2019 r.

zgodnie z odrębnymi ustaleniami,

15. Zebrania z rodzicami:

– informacyjno – organizacyjne

  – klasy SP + Gim + LO

  – analityczno – informacyjne

 05 września 2018  godzina 17.00

 24  październik  2018 r.

28 listopad 2018 r.
19  grudnia 2018 r. – tylko III LO

23  stycznia 2019 r.

13  marca 2019 r.

15  maja 2019 r.

16. Uroczystość zakończenia roku szkolnego i wręczenia świadectw ukończenia szkoły uczniom:

– klas III  XI LO

– klas III  GIM Nr 14 + VIII SP2

świadectw przejściowych pozostałych klas

– SP 2 + XI LO

26 kwietnia 2019 r.  godz. 17,00

19 czerwca 2019 r.  godz. 17,00

21 czerwca  2019 r. godz. 9.00

17. Kiermasz  podręczników w ostatnim  tygodniu nauki
18. Festyn rekreacyjno sportowy z okazji Dnia

Dziecka

…….
19. Rekolekcje ……… 2019
20. Próbne egzaminy pisemne:

ósmoklasisty

– gimnazjalne

– maturalne

27-29 listopad;

4-6 grudzień; 20-22 luty

20-23 listopad – pisemny

ustny j. polski – październik

ustny j. obcy – luty

21. Studniówka

Bal gimnazjalny

11 stycznia 2019 r.

18 lub 19 lub 20 czerwca 2019 r.