KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO


Kalendarz na rok szkolny 2019 / 2020

w ZSO NR 4 w Szczecinie

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Klasy 0+I+II+ III SP

Klasy II +III LO + VIII SP

Klasy I LO

02 września 2019 r.

godz. 9.00 hala sportowa

godz. 9.00 spotkania w klasach

godz. 10.30 hala sportowa

2.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższychIII LO

24 kwietnia 2020 r.

3.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach przejściowych

SP + LO

26 czerwca 2020 r.

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

5.

Ferie zimowe

10 – 23 lutego 2020 r.

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

09 – 14 kwietnia – 2020 r.

7.

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

8.

I semestr SP + LO

II semestr SP +LO

02.09.2019 r. – 12.01.2020 r.

13.01.2020 r. – 26.06.2020 r.

9.

Egzamin ósmoklasisty

język polski

– matematyka

– język obcy nowożytny

21 kwietnia 2020 r. godz. 9.00

22 kwietnia 2020 r. godz. 9.00

23 kwietnia 2020 r. godz. 9.00

10.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

egzaminy pisemne

– egzaminy ustne j. polski

– egzaminy ustne j. obcy nowożytny

04 – 21 maja 2020 r.

07 – 22 maja 2020 r.

04 – 22 maja 2020 r.

11.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez Dyrektora:

Klasy III LO

Klasy LO + VIII SP

Wszystkie klasy SP + LO

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

07 luty 2020 r.

04, 05, 06 maja 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

12.

Terminy wystawiania ocen:

podsumowanie I semestru

klasy III LO

klasy LO + klasy SP

proponowane oceny niedostateczne

klasy III LO

klasy LO + klasy SP

proponowane oceny końcoworoczne

klasy III LO

klasy LO + klasy SP

oceny końcoworoczne

klasy III LO

klasy LO + klasy SP

10 stycznia 2020 r.

10 stycznia 2020 r.

20 marca 2020 r.

18 maja 2020 r.

17 kwietnia 2020 r.

15 czerwca 2020 r.

20 kwietnia 2020 r.

18 czerwca 2020 r.

13.

Zebrania z rodzicami:

informacyjno – organizacyjne

– klasy 0+I+II+III SP + I LO

– klasy VIII SP + II + III LO

analityczno – informacyjne

04 września 2019 godzina 17.00

11 września 2019 godzina 17.00

20 listopad 2019 r.

15 stycznia 2020 r.

25 marca 2020 r.

20 maja 2019 r.

14.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego i wręczenia świadectw ukończenia szkoły uczniom:

– klas III XI LO

– klas I + II LO

– klasa 0

– klas I – III SP

– klasa – VIII

24 kwietnia 2020 r. godz. 17,00

26 czerwca 2020 r. godz. 09,00

26 czerwca 2020 r. godz. 09,00

26 czerwca 2020 r. godz. 10.30 ?

26 czerwca 2020 r. godz. 13.00

15.

Kiermasz podręczników

w ostatnim tygodniu nauki

16.

Festyn rekreacyjno sportowy z okazji Dnia

Dziecka

30 maja 2020 r. – SP

01 czerwca 2020 r. – LO

17.

Rekolekcje

……… 2020 r.

18.

Próbne egzaminy pisemne:

ósmoklasisty

– maturalne

……………

……………

19.

Studniówka

07 luty 2020 r.