Odbiór świadectw


W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, klasy przejściowe żegnane są przez wychowawców w formie on-line. Rozdanie świadectw zostało przesunięte na początek nowego roku szkolnego. Tych z Państwa, którzy chcieliby lub są zmuszeni odebrać świadectwo dziecka w czasie wakacji,
informuję, że jest to możliwe w sekretariacie uczniowskim, każdego dnia tygodnia, w godzinach: 10.00 – 14.00.
Życzę słonecznych i pełnych radości wakacji.

Dyrektor Szkoły,
Mirosław Mika