Koniec roku szkolnego


Drodzy Rodzice,
W ostatnim dniu roku szkolnego 2019/2020, składam Państwu serdeczne podziękowania za ogromną współpracę, wytrwałość oraz okazane wsparcie.
Szczególne podziękowania kieruję w stronę członków Rady Rodziców, których zaangażowanie wspierało sprawną i skuteczną działalność szkoły.
Wyrazy wdzięczności składam na ręce przedstawicieli rodziców wszystkich klas, którzy pracowali dla dobra naszej szkolnej społeczności.
Życzę sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w Państwa życiu osobistym i zawodowym.

Dyrektor Szkoły,
Mirosław Mika