Rekrutacja do klas I SP – potwierdzenie woli przyjęcia do klasy


Lista dzieci zakwalifikowanych

Lista dzieci niezakwalifikowanych

Lista dzieci przesuniętych

Harmonogram spotkania z kandydatami do klasy I w celu zdiagnozowania predyspozycji

 

Drodzy Rodzice,

Na podstawie Zarządzenia Nr 239/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 maja 2020 r. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, na rok szkolny 2020/2021 wyglądają następująco:

  • 19.06.2020 r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  • 19.06.2020 r. – 26.06.2020 r. do godz. 15.00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie oświadczenia (wersja elektroniczna);
  • 27.06.2020 r. w godz. 9.00 – 14.00 spotkanie z kandydatami do klasy I w celu zdiagnozowania predyspozycji i przydziału do profilu klasy I;
  • 29.06.2020 r. – godz. 15.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

 

Harmonogram spotkania z kandydatami do klasy I w celu zdiagnozowania predyspozycji

 

Potwierdzanie woli przyjęcia (dotyczy tylko wniosków)  może odbywać się elektronicznie:  rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie (opcja dostępna tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) – status kandydata zmienia się automatycznie z „zakwalifikowany” na „przyjęty”.

Na stronie naboru w zakładce „Dokumenty” opublikowana jest instrukcja dla rodziców dotycząca elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka oraz dodano zapis w zakładce „Aktualności”: https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/aktualnosci

Dodatkowo w zakładce „Dokumenty” zostanie zamieszczony wzór oświadczenia woli  (PDF) do pobrania dla tych rodziców, którzy wybiorą tradycyjny sposób potwierdzenia woli.

 

Instrukcja elektronicznego potwierdzania woli przyjęcia pdf.