Zmiana terminów rekrutacji do klas 1 SP


Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zmiany terminów rekrutacji na rok szkolny 2020 2021 nr. 239 20

l.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

09.03.2020r. – 27.03.2020r.

17.08.2020r. – 19.08.2020r.

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym

11.03.2020r.–

20.03.2020r. oraz 18.05.2020r. –

22.05.2020r.

20.08.2020r.– 21.08.2020r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

26.05.2020r.

godz. 12.00

24.08.2020r.

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.06.2020r. – 16.06.2020r.

25.08.2020r. – 26.08.2020r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19.06.2020r.

godz. 12.00

27.08.2020r.

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia

19.06.2020r. – 26.06.2020r. do godz. 15.00

28.08.2020r.

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29.06.2020r. – godz. 15.00

31.08.2020r.