Komunikat w sprawie wznowienia zajęć oddziału przedszkolnego w SP Nr 2


Procedura bezpieczeństwa w SP Nr 2 w Szczecinie

Oświadczenia rodziców

Komunikat w sprawie otwierania przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zasad przeprowadzania naboru

 Komunikat w sprawie otwierania przedszkoli

Poniżej zamieszczamy wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w zmienionych warunkach pracy placówki. Wypełniony wniosek prosimy przesłać  do  drogą elektroniczną do 11 maja 2020 do godziny 15:00.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w zmienionych warunkach pracy placówki

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecina