KADRA PEDAGOGICZNA


mgr Iwona Gajdzińska Język polski
mgr Arkadiusz Hrycyk Język polski
mgr Małgorzata Malewska Język polski
mgr Mariola Konicka Język polski
mgr Milena Bielenis Język polski
mgr Dorota Jesiotr Język polski, plastyka
mgr Justyna Wnuk

mgr Jolanta Jakubik

Język polski

Język polski

mgr Barbara Gos Język angielski
mgr Robert Gos Język angielski
mgr Michał Basarab Język angielski
mgr Alina Ismail Język angielski
mgr Ewa Podbrzeska Język angielski
mgr Joanna Tańska Język angielski
mgr Elżbieta Woźniak-Weychan Język angielski
mgr Agnieszka Wilma Język angielski
mgr Agnieszka Matusiewicz Język niemiecki
mgr Adam Witkowski Język niemiecki
lic. Milena Trusiło Język włoski
lic. Aleksandra Błoch Język włoski
mgr Marta Michałek Język włoski, biologia dwujęzyczna
mgr Piccardi Anna Język włoski, geografia dwujęzyczna
mgr Beata Michałowska-Janusz Język rosyjski
mgr Beata Dorna Matematyka, informatyka
mgr Anna Dzikowska Matematyka
mgr Konrad Jeromin Matematyka
mgr Małgorzata Janczak Matematyka, Fizyka
mgr Katarzyna Piernikowska Matematyka
mgr Sylwia Klik Historia, Historia i społeczeństwo
mgr Barbara Małkowska Historia, Historia i społeczeństwo, WOS
mgr Sonia Pańczuk- Mura WOS, Prawo i Elementy Prawa
mgr Małgorzata Kryk Historia
mgr Anna Nowak Biologia, Fizyka, Przyroda, Badania mikroskopowe
i labolatoryjne w medycynie
mgr Sylwia Kowalczyk Biologia, Geografia
mgr Ilona Dawidziak Geografia
dr Grzegorz Wójcik Wychowanie fizyczne, EDB, Rat. med.
mgr Janusz Łazarz Fizyka i astronomia, informatyka, technika
mgr Mirosław Mika Wychowanie fizyczne
mgr Marek Bryła Wychowanie fizyczne
mgr Adriana Gryglicka Wychowanie fizyczne
mgr Renata Skrodzka Wychowanie fizyczne
mgr Przemysław Grabicki Wychowanie fizyczne
mgr Beata Kaziszyn Wychowanie fizyczne
mgr Dariusz Skrodzki Wychowanie fizyczne
mgr Paweł Chybiński Wychowanie fizyczne
mgr Urszula Stachiewicz Chemia, Badania laboratoryjne w medycynie
mgr Beata Zymek Chemia, Matematyka
ks. mgr Norbert Sawicki Religia
mgr Łukasz Graczyk Religia
mgr Elżbieta Swinarska WDŻ
mgr Urszula Olek Biologia, WDŻ
mgr Joanna Cebulska Podstawy przedsiebiorczości
mgr Wojciech Górecki Muzyka, WOK, Zaj. Art.