WYCHOWAWCY


KIEROWNIK INTERNATU

mgr Katarzyna Żywucka

 

WYCHOWAWCY

mgr Barbara Lebedyńska

mgr Jadwiga Lukowska

mgr Barbara Lendzion

mgr Ireneusz Markowski

mgr Dominik Statkiewicz

mgr Piotr Woźnicki

mgr Wioletta Kłyż

mgr Marta Wierzbicka