SAMORZĄD UCZNIOWSKI


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) – mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMANZJUM
ŁUKASZ GRACZYK
PRZEWODNICZĄCY:

Santina Oyarce-Yuzzelli

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:

Sandra Seńko

SEKRETARZ:

Wiktoria Wyskiel

SKARBNIK

Wiktoria Wyrwa